Vyberte stránku
MUDr. et MUDr. Petr Pošta

MUDr. et MUDr. Petr Pošta

„ Salus aegroti suprema lex“

Profesní informace

LF UK v Plzni
Atestace v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie

Odborný asistent a sekundární lékař na Stomatologické klinice LF UK a FN v Plzni – oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Absolvoval stáže na klinických pracovištích v Praze.

Držitel osvědčení Praktický zubní lékař a též specializovaného osvědčení Stomatochirurg

Člen odborných společností European Association for Cranio-maxillo-facial Surgery (EACMFS), Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP a České stomatologické společnosti (ČSK).

Autor a spoluautor množství posterů, přednášek pro odbornou veřejnost a odborných publikací, podílí se na vědeckovýzkumné činnosti.