Vyberte stránku

NÁŠ TÝM

MUDr. Dagmar Petrmichlová

MUDr. Dagmar Petrmichlová

….vše se dá uskutečnit, když na to člověk zaměří mysl…

Sir Nicolas Winton

MDDr. Veronika Brožová

MDDr. Veronika Brožová

“ Štěstí není něco, co k člověku přijde jen tak. Přichází spolu s našimi činy.“

Dalajláma

MDDr. Klára Jiráčková, DiS.

MDDr. Klára Jiráčková, DiS.

“ Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám dech vzaly. „

MUDr. et MUDr. Petr Pošta

MUDr. et MUDr. Petr Pošta

„ Salus aegroti suprema lex“

Ing., Mgr. Lenka Rewendová

Ing., Mgr. Lenka Rewendová

Bc. Jitka Šímová

Bc. Jitka Šímová

„ Být zdravotníkem je profese, která nezná zeměpisné hranice. Znáte-li jazyk, můžete pracovat kdekoli na světě, a domů pak přinést své poznatky.“

Bc. Veronika Rosa

Bc. Veronika Rosa

“ Pomoc druhým je pro mě stejně přirozená jako tlukot srdce.“

Veronika Sýkorová, DiS.

Veronika Sýkorová, DiS.

„S úsměvem jde všechno líp.“

Štěpánka Vansáčová, DiS.

Štěpánka Vansáčová, DiS.

“ Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. „

Denisa Menclová, Dis.

Denisa Menclová, Dis.

„Lásku si člověk ze srdce nevytrhne, to není bolavý zub.“

Honoré de Balsac

Všichni členi našeho týmu se pravidelně vzdělávají ve svých oborech a účastní se odborných školení.