Vyberte stránku
MUDr. et MUDr.Petr Pošta pracuje na Stomatochirurgické klinice FN Plzeň,oddělení ústní,obličejové a čelistní chirurgie.
V naší stomatologické ordinaci v Klatovech provádí komplikované chirurgické zákroky, jako jsou například extrakce zubů moudrosti. Zejména však  zavádí implantáty po ztrátě jednoho či více zubů, které se staly v posledních letech velice vyhledávaným moderním řešením.

MUDr. et MUDr. Petr Pošta

  • od roku 2009 je zaměstnán jako odborný asistent a sekundární lékař na Stomatologické klinice LF UK a FN v Plzni. Pracoval nejprve na ambulanci ústní chirurgie. Od roku 2010 pracuje na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie.
  • absolvoval stáže na klinických pracovištích v Praze
  • v roce 2018 úspěšně složil atestaci v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie
  • držitel osvědčení Praktický zubní lékař a též specializovaného osvědčení Stomatochirurg
  • člen odborných společností European Association for Cranio-maxillo-facial Surgery (EACMFS), Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP a České stomatologické společnosti (ČSK).
  • autor a spoluautor množství posterů, přednášek pro odbornou veřejnost a odborných publikací, podílí se na vědeckovýzkumné činnosti.